• Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

  podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016 Od roku...

 • Daňové poradenství

  Nabízíme Vám zpracování daňových přiznání a daňové poradenství.  Zpracování daňových...

 • Personální agenda

  Po dohodě s klientem nabízíme vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování...

 • Účetní služby

  Poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví. Svěřte nám účetním starosti o vedení vašich...

Aktuálně

Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016 Od roku 2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. „kontrolní hlášení“, jde o speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Ve vztahu k režimu přenesené daňové povinnosti nahrazuje kontrolní hlášení původně samostatný výpis z evidence pro […]

Vydědění potomka – žije nezřízeným životem?

podle Nového občanského zákoníku Pokud si váš potomek nezaslouží, aby získal aspoň část z toho, co jste v životě nashromáždili, můžete ho vydědit. Jak na to? Při vydědění potomka jako jediného neopominutelného dědice nestačí pouze napsat do závěti, že jako malý zlobil a nešel studovat školu, kterou jste mu vybrali. Musíte mít zákonné důvody, které se nemusí sepisovat […]

Daňové přiznání – co dělat pokud to nestihnete včas?

Letos připadá poslední možný termín na podání formuláře a zaplacení daně z příjmů na úterý 1. dubna 2014. V případě, že za Vás daně řeší poradce, máte čas až do 1. července 2014, ale tuto skutečnost musíte sdělit finančnímu úřadu do 1. dubna. Ti, kdo nesplní svou povinnost, musí počítat se sankcemi v podobě pokuty za nepodané přiznání. […]

Daňové novinky pro rok 2015

V březnu letošního roku představil ministr financí Andrej Babiš daňové novinky, které by měli začít platit od roku 2015. Jedná se o návrh změn, které sice zatím nebyly předloženy do legislativního procesu, nicméně představují jednu z priorit nové vlády v oblasti daní a financí. První z těchto návrhů se týká omezení výdajových paušálů živnostníků. V současnosti jsou na výběr čtyři […]

Společnost s ručením omezeným od 2014

S účinností od počátku tohoto roku nabyl účinnosti nejenom nový občasný zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“), ale i nový zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. – dále jen „ZOK“), které nahradily předchozí právní úpravu obsaženou zejména v obchodním zákoníku. Společnost s ručením omezeným představuje nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, proto […]

Ručení za nezaplacenou DPH

Od 1. ledna 2014 se začalo u plátců DPH nově uplatňovat ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty při úhradě na nezveřejněný účet. Původně tato novela zákona o DPH měla platit již od začátku roku 2012, ale její účinnost byla Generálním finančním ředitelstvím dvakrát odsunuta. Kdy tedy budete ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty? Musí být […]

Stavba jako součást pozemku

Zásada, podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, ale tvoří jeho součást, je zcela běžnou záležitostí ve většině západních států (vyjádřeno zásadou „Superficies solo cedit“, neboli že povrch ustupuje půdě). Naproti tomu v československém právu byla od roku 1950 zavedena zcela opačná zásada, kdy pozemek a stavba na něm umístěná byli […]

Změny ve vyplácení dávek nemocenského pojištění 2014

Od nového roku došlo ke změně v dávkách nemocenského pojištění. Ještě v roce 2013 zaměstnavatel „nemocného“ zaměstnance musel vyplácet náhradu mzdy za období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Od 1. 1. 2014 platí, že zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má nárok na dávky nemocenského pojištění od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. kalendářního […]

Povinná elektronická komunikace

Od 1. 1. 2014 mají zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ podle zákona č. 470/2011 Sb. povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů, které tyto subjekty posílají ČSSZ. Avšak v některých případech byla udělena výjimka – pro OSVČ byla povinnost elektronické komunikace odložena o rok, pro lékaře dokonce o dva. Ale u […]