Personální agenda

Po dohodě s klientem nabízíme vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.

  • Registrace u příslušné OSSZ, Zdravotní pojišťovny, u příslušného správce daně (FÚ)
  • Sepisování pracovních smluv a dohod
  • Přihlášení/ odhlášení zaměstnance u příslušného institutu (ZP, Sociální správa)