• Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

  podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016 Od roku...

 • Daňové poradenství

  Nabízíme Vám zpracování daňových přiznání a daňové poradenství.  Zpracování daňových...

 • Personální agenda

  Po dohodě s klientem nabízíme vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování...

 • Účetní služby

  Poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví. Svěřte nám účetním starosti o vedení vašich...

Služby

Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016 Od roku 2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. „kontrolní hlášení“, jde o speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Ve vztahu k režimu přenesené daňové povinnosti nahrazuje kontrolní hlášení původně samostatný výpis z evidence pro […]

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Nabízíme Vám zpracování daňových přiznání a daňové poradenství.  Zpracování daňových přiznání Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí a dalších souvisejících zákonných povinností. Daňová přiznání jsou vyplněna buď na základě předložených údajů od klienta, v tom případě […]

Personální agenda

Personální agenda

Po dohodě s klientem nabízíme vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy. Registrace u příslušné OSSZ, Zdravotní pojišťovny, u příslušného správce daně (FÚ) Sepisování pracovních smluv a dohod Přihlášení/ odhlášení zaměstnance u příslušného institutu (ZP, Sociální správa)

Účetní služby

Účetní služby

Poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví. Svěřte nám účetním starosti o vedení vašich účetních knih a uvidíte, že se vám to vyplatí. Nabízíme vám: Metodické zavedení účetnictví s nastavením příslušných vnitropodnikových směrnic Samostatné účtování jednotlivých účetních operací, provádění měsíčních a ročních účetních uzávěrek a závěrek Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence Účtování složitějších případů, odložené daně, srážkové […]

Mzdová agenda

Mzdová agenda

Nabízíme kompletní servis vedení mzdového účetnictví – zpracování, zaúčtování a vedení mezd. Nabízíme Vám: Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců ve mzdovém systému Příprava výplatních pásek, příkazů k úhradě Roční zúčtování daně zaměstnancům Roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti Roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním […]