Účetní služby

Poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví. Svěřte nám účetním starosti o vedení vašich účetních knih a uvidíte, že se vám to vyplatí.

Nabízíme vám:

  • Metodické zavedení účetnictví s nastavením příslušných vnitropodnikových směrnic
  • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací, provádění měsíčních a ročních účetních uzávěrek a závěrek
  • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence
  • Účtování složitějších případů, odložené daně, srážkové daně, mezd, kurzové rozdíly, dohadných položek, časového rozlišení, výpočet odpisů
  • Zpracování účetní závěrky
  • Rekonstrukci účetnictví za předešlá období

Daňová evidence

Termín „daňová evidence“ dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je označením pro bývalé jednoduché účetnictví. Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování daňové evidence, rekonstrukce daňové evidence, kontroly daňové evidence a ostatních služeb týkajících se daňové evidence na základě dohody.

Účetnictví

Termín „účetnictví“ dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je označením pro bývalé podvojné účetnictví. Tato služba zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontroly účetnictví a ostatních služeb týkajících se účetnictví na základě dohody.