Daňové poradenství

Nabízíme Vám zpracování daňových přiznání a daňové poradenství. 

Zpracování daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí a dalších souvisejících zákonných povinností. Daňová přiznání jsou vyplněna buď na základě předložených údajů od klienta, v tom případě odpovídá společnost jen za údaje vyplněné na daňovém přiznání a nezkoumá úplnost a pravdivost předložených údajů. Druhá varianta spočívá v kontrole účetnictví či daňové evidence, daňové přiznání je pak vyplněno na základě zkontrolovaných údajů. V tomto případě za daňové přiznání naše společnost odpovídá v plném rozsahu.

Vyřešíme za vás:

  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetkové daně
  • Silniční daň
  • Spotřební a ostatní daně

Zastupování v daňových záležitostech

Na základě plné moci zastupujeme klienta ve veškerých záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi.

Daňová optimalizace

  • Zajištění odkladu termínu pro podání přiznání k dani z příjmu (a platbu samotné daně)
  • Zastupování před správcem daně, jednání s finančními úřady
  • Daňový audit
  • Daňová optimalizace