Mzdová agenda

Nabízíme kompletní servis vedení mzdového účetnictví – zpracování, zaúčtování a vedení mezd. Nabízíme Vám:

  • Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění
  • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců ve mzdovém systému
  • Příprava výplatních pásek, příkazů k úhradě
  • Roční zúčtování daně zaměstnancům
  • Roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
  • Roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace
  • Zastupování na úřadech