Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016

Od roku 2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. „kontrolní hlášení“, jde o speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Ve vztahu k režimu přenesené daňové povinnosti nahrazuje kontrolní hlášení původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení se bude podávat výhradně elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo je povinen podávat kontrolní hlášení?

  • plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • plátce DPH, který přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • plátce DPH, pokud ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň, nebo uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato.

Kdo není povinen podávat kontrolní hlášení?

  • neplátci DPH,
  • identifikované osoby,
  • plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění,
  • plátci, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.

Termín pro podání kontrolního hlášení je pro právnické osoby jednoznačně měsíční, u fyzických osob je termín stejný jako pro podání daňového přiznání k DPH, tedy měsíční nebo čtvrtletní. Počátečním obdobím, za které se bude podávat kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016.

V případě nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě může správce daně uložit sankci ve výši 1 000 Kč50 000 Kč. Kdo navíc bude závažně ztěžovat nebo mařit správu daní nepodáním kontrolního hlášení, může dostat penále až ve výši 500 000 Kč.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naší společnost E. L. LEAS spol. s r.o.