Daňové novinky pro rok 2015

V březnu letošního roku představil ministr financí Andrej Babiš daňové novinky, které by měli začít platit od roku 2015. Jedná se o návrh změn, které sice zatím nebyly předloženy do legislativního procesu, nicméně představují jednu z priorit nové vlády v oblasti daní a financí. První z těchto návrhů se týká omezení výdajových paušálů živnostníků. V současnosti jsou na výběr čtyři výše výdajových paušálů (Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, §7 odst. 7):

  1. 80 % – příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živností
  2. 60 % – příjmy z ostatních živností
  3. 40 % – příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
  4. 30 % – příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)

Podle plánů ministerstva, by od roku 2015 mělo dojít k jejich omezení, zatím ještě ovšem není známa přesná forma. Opoziční ODS ovšem považuje toto omezení výdajových paušálů za útok na živnostníky a jako takový jej odmítá.

Další navrhovanou změnou je vrácení daňového režimu pracujícím důchodcům. Od roku 2015 by tyto skupiny měli mít opět možnost uplatnit si slevu na poplatníka, která byla v roce 2013 a 2014 zrušena.

V poslední řadě se chystají změny v sazbách DPH. Původní návrh předcházejícího kabinetu pracoval s myšlenkou sjednotit sazbu DPH na 17,5 %. Avšak nově je navrhováno zavést třetí sazbu DPH. Jednalo by se o sazbu 5 % na léky, knihy a dětskou výživu a některé druhy potravin. Nejdříve bude ovšem nutné vyjednat výjimku pro tuto sníženou sazbu s evropskou komisí. Tato novinka by ale mohla vést spíše ke zvýšení administrativních nákladů a způsobí také větší zátěž pro malé a střední podniky.

Veškeré změny budeme nadále sledovat a včas naše klienty informovat.