Daňové přiznání – co dělat pokud to nestihnete včas?

Letos připadá poslední možný termín na podání formuláře a zaplacení daně z příjmů na úterý
1. dubna 2014. V případě, že za Vás daně řeší poradce, máte čas až do 1. července 2014, ale tuto skutečnost musíte sdělit finančnímu úřadu do 1. dubna.

Ti, kdo nesplní svou povinnost, musí počítat se sankcemi v podobě pokuty za nepodané přiznání. Pokuty se mohou vyšplhat až do tisícových částek, protože se počítají z celé vyměřené daně, ne jen z doplatku.

Finanční úřad by měl do 2. května vrátit případný přeplatek na daních, pokud je částka vyšší než 100 Kč. Přeplatek nižší než 100 korun zůstane na vašem osobním daňovém účtu uschovaný. Příští rok při daňovém přiznání si můžete požádat o vyplacení, pokud celková částka překročí 100 Kč (součet přeplatků za dva roky). Avšak pokud máte u finančního úřadu nějaké nedoplatky, tato částka se použije na jejich úhradu.

Podání daňového přiznání – elektronicky nebo osobně?

Daňové přiznání můžete podat několika způsoby. První z nich je klasicky osobně na podatelnu finančního úřadu během úředních hodin. Druhou možností, je zaslat daňové přiznání elektronicky. To lze také několika způsoby:

  • Pomocí aplikace EPO, která se nachází na stránkách MF (adisepo.mfcr.cz)
  • Přes datovou schránku
  • Prostřednictvím softwaru třetích stran s elektronickým podpisem

Pokud nestihnete podat daňové přiznání včas, hrozí vám sankce ve výši 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Od letošního roku platí novinka – pokud podáte daňové přiznání do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jeho řádné podání (tj. 1. 4. 2014), vyměřená sankce se sníží na polovinu. Přesné znění a sazby pokut najdete v zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád v § 250 až § 252.

Vzhledem k výše uvedenému je lepší mít vše v pořádku a podat daňové přiznání včas, abyste se vyhnuli zbytečným sankcím od finančního úřadu. Pokud si nevíte rady, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši společnost E. L. – LEAS spol. s r.o.