Společnost s ručením omezeným od 2014

S účinností od počátku tohoto roku nabyl účinnosti nejenom nový občasný zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“), ale i nový zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. – dále jen „ZOK“), které nahradily předchozí právní úpravu obsaženou zejména v obchodním zákoníku. Společnost s ručením omezeným představuje nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, proto v této oblasti nastala celá řada změn, která má vést ke zjednodušení administrativy a procesu založení společnosti.

První a nejvýraznější změna se týká základního kapitálu. Dosavadní právní úprava požadovala, že s.r.o. musí vytvořit základní kapitál ve výši 200 000 Kč a ten do 5 let splatit. Vznikl tak dojem, že je tím garantována ochrana věřitelů. Ale ve skutečnosti zákon společnosti nenutil, aby takový kapitál měly neustále k dispozici. Nově podle ZOK § 142 základní kapitál může být pouze 1 Kč, ale ochrana věřitelů je zajištěna testem insolvence. Toto pravidlo dle § 40 ZOK znamená, že společnosti nesmí poskytovat určitá plnění v případě, že by si tím způsobila úpadek. S tím také nastává možná odpovědnosti jednatelů!

Další změna týkající se všech stávajících s.r.o. je povinnost přizpůsobit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu nové právní úpravě dle zákonu o obchodních korporací do konce červa 2014 a doručit je rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin.