Povinná elektronická komunikace

Od 1. 1. 2014 mají zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ podle zákona č. 470/2011 Sb. povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů, které tyto subjekty posílají ČSSZ. Avšak v některých případech byla udělena výjimka – pro OSVČ byla povinnost elektronické komunikace odložena o rok, pro lékaře dokonce o dva. Ale u většiny úkonů je elektronická komunikace přesto povinná a úřady již neakceptují podání v listinné podobě. Česká správa sociálního zabezpečení jako první ze státních institucí zavedla takzvané e – Podání, které umožňuje elektronické podání vybraných formulářů při plnění povinností z oblasti sociálního zabezpečení podle příslušných právních předpisů.
Od začátku letošního roku je elektronická komunikace povinná nejen s ČSSZ, ale také s finančními úřady, i když zde byla zavedena výjimka pro menší živnostníky, kteří stále mohou podávat některé tiskopisy v listinné podobě.

V níže uvedené tabulce naleznete přehled jednotlivých typů podání, které je, resp. bude nutné činit elektronicky v příštích letech, a to pro jednotlivé vyjmenované skupiny.

Zaměstnavatelé

OSVČ

Lékaři

Povinně od roku 2014

Povinně od roku 2015

Povinně od roku 2016

Evidenční list důchodového pojištění Přehled o příjmech a výdajích Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona o nemocenském pojištění
Přehled o výši pojistného Přihláška k účasti na důchodovém pojištění
Oznámení o nástupu (skončení) zaměstnání Přihláška k účasti na nemocenském pojištění
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Zdroj: www.podnikatel.cz

Nepodceňujte tedy přípravu na povinnou elektronickou komunikaci s úřady a včas se na tyto změny připravte. Pro podrobnosti a informace se na nás můžete kdykoliv obrátit.