Změny ve vyplácení dávek nemocenského pojištění 2014

Od nového roku došlo ke změně v dávkách nemocenského pojištění. Ještě v roce 2013 zaměstnavatel „nemocného“ zaměstnance musel vyplácet náhradu mzdy za období prvních 21 dnů pracovní neschopnosti. Od 1. 1. 2014 platí, že zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má nárok na dávky nemocenského pojištění od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů má nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, tedy ne od státu. Výše nemocenské dávky se odvíjí od mzdy, která je však redukována a zastropována.

Dobrá zpráva to je nejenom pro zaměstnavatele, ale také pro OSVČ, na která se také vztahuje nárok na nemocenskou již od 15. dne pracovní neschopnosti.